Avansert søk

8 treff

Bokmålsordboka 4 oppslagsord

agglutinere

verb

Uttale

aglutineˊre

Opphav

fra latin ‘lime, feste til’

Betydning og bruk

 1. særlig om mikroorganismer og røde blodceller: klumpe seg sammen

Faste uttrykk

 • agglutinerende språk
  språk der (grammatiske) betydningselementer blir lagt til en fast ordstamme uten at denne forandres;
  til forskjell fra flekterende språk
  • tyrkisk er et agglutinerende språk

agglutinerende språk

Betydning og bruk

språk der (grammatiske) betydningselementer blir lagt til en fast ordstamme uten at denne forandres;
til forskjell fra flekterende språk;
Eksempel
 • tyrkisk er et agglutinerende språk

agglutinering

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Uttale

aglutineˊring

Betydning og bruk

det å agglutinere;
agglutinasjon
Eksempel
 • agglutinering av røde blodlegemer

agglutinasjon

substantiv hankjønn

Uttale

aglutinasjoˊn

Opphav

av agglutinere

Betydning og bruk

Eksempel
 • agglutinasjon av blodceller

Nynorskordboka 4 oppslagsord

agglutinere

agglutinera

verb

Uttale

aglutineˊre

Opphav

frå latin ‘lime, feste til’

Tyding og bruk

 1. særleg om mikroorganismar og raude blodceller: klumpe seg saman

Faste uttrykk

 • agglutinerande språk
  språk der (grammatiske) tydingselement blir lagde til ei fast ordstamme utan at denne forandrar seg;
  til skilnad frå flekterande språk
  • tyrkisk er eit agglutinerande språk

agglutinerande språk

Tyding og bruk

språk der (grammatiske) tydingselement blir lagde til ei fast ordstamme utan at denne forandrar seg;
til skilnad frå flekterande språk;
Døme
 • tyrkisk er eit agglutinerande språk

agglutinering

substantiv hokjønn

Uttale

aglutineˊring

Tyding og bruk

det å agglutinere;
agglutinasjon
Døme
 • agglutinering av raude blodlekamar

agglutinasjon

substantiv hankjønn

Uttale

aglutinasjoˊn

Opphav

av agglutinere

Tyding og bruk

Døme
 • agglutinasjon av blodceller