Artikkelside

Nynorskordboka

spekulere

spekulera

verb
Bøyningstabell for dette verbet
infinitivpresenspreteritumpresens perfektumimperativ
å spekuleraå spekulerespekulererspekulertehar spekulertspekuler!
Bøyningstabell for dette verbet (partisippformer)
perfektum partisipppresens partisipp
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden formfleirtal
spekulert + substantivspekulert + substantivden/det spekulerte + substantivspekulerte + substantivspekulerande

Opphav

gjennom tysk; frå latin av specere ‘sjå’

Tyding og bruk

 1. Døme
  • kva er det du spekulerer på?
 2. plassere pengar, drive forretningar for å utnytte konjunktursvingingane til eiga vinning
  Døme
  • spekulere i skipsaksjar;
  • spekulere i folks lettsinn;
  • spekulere på bustadmarknaden