Artikkelside

Nynorskordboka

preferere

preferera

verb
Bøyningstabell for dette verbet
infinitivpresenspreteritumpresens perfektumimperativ
å prefereraå prefererepreferererpreferertehar preferertpreferer!
Bøyningstabell for dette verbet (partisippformer)
perfektum partisipppresens partisipp
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden formfleirtal
preferert + substantivpreferert + substantivden/det prefererte + substantivprefererte + substantivprefererande

Opphav

gjennom fransk; frå latin av pre- og ferre ‘bere’

Tyding og bruk

gje føremoner, fordelar til;