Artikkelside

Nynorskordboka

nøytral

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
nøytralnøytraltnøytralenøytrale

Opphav

frå latin, av neuter ‘ingen av to’; jamfør nøytrum

Tyding og bruk

 1. som ikkje tek parti;
  upartisk
  Døme
  • halde seg nøytral;
  • Sverige var nøytralt under siste verdskrigen
 2. som blir halden utanfor ein strid
  Døme
  • nøytralt område
 3. som det ikkje er strid eller usemje om
  Døme
  • snakke om nøytrale emne
 4. som ligg midt mellom ytterpunkt
  Døme
  • ein nøytral farge
 5. i kjemi: som korkje reagerer surt eller basisk
  Døme
  • nøytrale løysningar
 6. i grammatikk: som er eller høyrer til nøytrum (1)