Artikkelside

Nynorskordboka

note 2

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein notenotennotarnotane

Opphav

same opphav som note (1

Tyding og bruk

 1. i musikk: skriftteikn som syner høgda og lengda på ein tone
  Døme
  • spele etter notar;
  • syngje etter notar
 2. Døme
  • ta med deg notane dine

Faste uttrykk

 • gje inn etter notar
  skjelle grundig på
 • skjelle ut etter notar
  skjelle ettertrykkjeleg på
 • vere med på notane
  vere klar over situasjonen;
  vere innforstått med det som hender