Artikkelside

Nynorskordboka

MS 2, ms 1

forkorting

Tyding og bruk

forkorting for multippel sklerose