Artikkelside

Nynorskordboka

mega-

prefiks

Opphav

av gresk megas ‘stor’

Tyding og bruk

  1. prefiks (1) brukt for å vise at heile ordet står for 1 million gonger den måleininga som er nemnd i etterleddet;
    symbol M;
  2. som er svært stor;