Artikkelside

Nynorskordboka

lyse 4

lysa

verb
Bøyningstabell for dette verbet
infinitivpresenspreteritumpresens perfektumimperativ
å lysaå lyselyserlystehar lystlys!
Bøyningstabell for dette verbet (partisippformer)
perfektum partisipppresens partisipp
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden formfleirtal
lyst + substantivlyst + substantivden/det lyste + substantivlyste + substantivlysande

Opphav

norrønt lýsa; av lys (1 og lys (2

Tyding og bruk

 1. gje frå seg lys;
  skine, stråle
  Døme
  • lampa lyser;
  • månen lyste;
  • det lyste frå vindauget;
  • auga hennar lyste av glede
 2. i overført tyding: bere heilt tydeleg preg av noko;
  vitne om
  Døme
  • eit smil som lyser av vondskap;
  • det lyste dårleg samvit av henne
 3. spreie lys, gjere det lyst på ein stad
  Døme
  • lyse med ei lykt
 4. kunngjere offentleg;
  Døme
  • lyse nokon fredlaus;
  • han lyste til holmgang;
  • dei lyste eigedomen til auksjon
 5. uttrykkje ynske om noko for eit anna menneske
  Døme
  • lyse velsigning over nokon;
  • lyse fred over nokon

Faste uttrykk

 • banne så det lyser
  banne stygt
 • lyse etter
  avertere etter;
  søkje etter
  • lyse etter arbeidskraft;
  • dei lyste etter sjåførar
 • lyse for nokon
  om eldre forhold: kunngjere offentleg at eit par skal gifte seg;
  jamfør lysing (1, 2)
 • lyse i kull og kjønn
  om eldre forhold: rettsleg anerkjenne eit barn som sitt
 • lyse opp
  • spreie lys utover
   • lyskastaren lyste opp på stadionet
  • bli opphaldsvêr;
   lysne, klarne, lette
   • stormen stilna, og det lyste opp
  • sjå gladare eller ivrigare ut
   • andletet hans lyste opp
  • spreie glede eller interesse;
   kvikke opp
   • dei gode fagartiklane lyser opp i avisa
 • lyse ut
  kunngjere at det er ope for å søkje, stemme eller liknande
  • stillinga blir lyst ut neste veke;
  • lyse ut nyval;
  • regjeringa lyste ut nye blokker for oljeleiting