Artikkelside

Nynorskordboka

konkret 3

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
konkretkonkretkonkretekonkrete

Opphav

av latin concrescere ‘vekse saman’

Tyding og bruk

 1. som ein kan oppfatte med sansane;
  som byggjer på røynlege forhold, er knytt til ein viss situasjon, samanheng eller liknande;
  handgripeleg, røyndomsnær;
  Døme
  • ei konkret sak;
  • ha konkrete planar for noko;
  • eit konkret minne
 2. i språkvitskap: som nemner noko som ein einskildting i den fysiske verda;
  Døme
  • konkrete substantiv
 3. i biletkunst, litteratur og musikk: prega av konkretismen
  Døme
  • ein konsert med konkret musikk