Artikkelside

Nynorskordboka

agglutinere

agglutinera

verb
Bøyningstabell for dette verbet
infinitivpresenspreteritumpresens perfektumimperativ
å agglutineraå agglutinereagglutinereragglutinertehar agglutinertagglutiner!
Bøyningstabell for dette verbet (partisippformer)
perfektum partisipppresens partisipp
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden formfleirtal
agglutinert + substantivagglutinert + substantivden/det agglutinerte + substantivagglutinerte + substantivagglutinerande

Uttale

aglutineˊre

Opphav

frå latin ‘lime, feste til’

Tyding og bruk

  1. særleg om mikroorganismar og raude blodceller: klumpe seg saman

Faste uttrykk

  • agglutinerande språk
    språk der (grammatiske) tydingselement blir lagde til ei fast ordstamme utan at denne forandrar seg;
    til skilnad frå flekterande språk
    • tyrkisk er eit agglutinerande språk