Artikkelside

Nynorskordboka

grammofonplate

substantiv hokjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ei grammofonplategrammofonplatagrammofonplatergrammofonplatene

Tyding og bruk

tynn, rund skive med innprega riller som gjev att lyd (song, musikk, tale) ved hjelp av ein platespelar;
jamfør LP, EP og singel (2, 1)