Artikkelside

Nynorskordboka

føre-var-prinsipp

substantiv inkjekjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
eit føre-var-prinsippføre-var-prinsippetføre-var-prinsippføre-var-prinsippa

Tyding og bruk

prinsipp eller tanke om at det er betre å vere forsiktig eller førebu seg godt på førehand enn å bøte på noko etterpå;
Døme
  • tiltaket vart innført etter føre-var-prinsippet