Artikkelside

Nynorskordboka

nedsett funksjonsevne

Tyding og bruk

varig nedsett evne til å fungere (2) fysisk, psykisk eller sosialt på grunn av nedsett fysisk eller kognitiv funksjon etc.;