Artikkelside

Nynorskordboka

NRK

forkorting

Uttale

enærkåˊ

Tyding og bruk

forkorting for Norsk rikskringkasting, norsk allmennkringkastar ått av den norske staten