Artikkelside

Nynorskordboka

C 1, c 1

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein cc-enc-arc-ane
ein CC-enC-arC-ane

Uttale

se

Tyding og bruk

 1. uttala som s føre i, y, æ, ø og med få unntak føre e, som k føre a, o og u og føre konsonant, unnateke h
  Døme
  • liten c;
  • stor C;
  • C er tredje bokstaven i alfabetet
 2. (note (2, 1) for) første tone (2, 1) i C-durskalaen;
  jamfør C-dur og c-moll
  Døme
  • høg c;
  • låg c;
  • trestroken c
 3. merke på at noko kjem som nummer tre
  Døme
  • oppgang C;
  • del C
 4. tredje beste karakter (4) ved høgskular og universitet (på ein skal frå A til F)
  Døme
  • han fekk karakteren C