Artikkelside

Bokmålsordboka

deka-

prefiks

Opphav

av gresk deka

Betydning og bruk

førsteledd som forteller at hele ordet står for ti ganger det som er nevnt i etterleddet;
i ord som dekagram og dekaliter