Artikkelside

Bokmålsordboka

væpne

verb
Bøyingstabell for dette verbet
infinitivpresenspreteritumpresens perfektumimperativ
å væpnevæpnervæpnahar væpnavæpn!væpne!
væpnethar væpnet
Bøyingstabell for dette verbet (partisippformer)
perfektum partisipppresens partisipp
hankjønn /
hunkjønn
intetkjønnbestemt formflertall
væpna + substantivvæpna + substantivden/det væpna + substantivvæpna + substantivvæpnende
væpnet + substantivvæpnet + substantivden/det væpnede + substantivvæpnede + substantiv
den/det væpnete + substantivvæpnete + substantiv

Opphav

norrønt væpna; av våpen

Betydning og bruk

 1. utstyre med våpen
  Eksempel
  • være væpnet med pil og bue;
  • væpne seg til strid
 2. i overført betydning:
 3. som adjektiv i perfektum partisipp:
  Eksempel
  • en væpnet konflikt;
  • væpnet revolusjon;
  • væpnede vakter

Faste uttrykk

 • væpnet nøytralitet
  nøytralitet som bygger på våpenmakt
 • være væpnet til tennene
  egentlig om ridder i fullt kamputstyr: være svært godt utstyrt eller forberedt