Artikkelside

Bokmålsordboka

konkurs 1

substantiv hankjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
entallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
en konkurskonkursenkonkurserkonkursene

Opphav

fra latin ‘sammenkomst (av kreditorer)'; jamfør konkurrere

Betydning og bruk

rettslig framgangsmåte der boet til en betalingsudyktig blir beslaglagt og realisert og utbyttet fordelt mellom fordringshaverne