Artikkelside

Bokmålsordboka

industrialisere

verb
Bøyingstabell for dette verbet
infinitivpresenspreteritumpresens perfektumimperativ
å industrialisereindustrialisererindustrialisertehar industrialisertindustrialiser!
Bøyingstabell for dette verbet (partisippformer)
perfektum partisipppresens partisipp
hankjønn /
hunkjønn
intetkjønnbestemt formflertall
industrialisert + substantivindustrialisert + substantivden/det industrialiserte + substantivindustrialiserte + substantivindustrialiserende

Opphav

av fransk industrialiser

Betydning og bruk

legge om til drift etter industrielle metoder
Eksempel
  • de skal industrialisere driften;
  • bransjen må industrialiseres