Artikkelside

Bokmålsordboka

hånd, hand

substantiv hankjønn eller hunkjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
kjønnentallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
hankjønnen handhandenhenderhendene
en håndhånden
hunkjønnei/en handhanda
ei/en håndhånda

Opphav

norrønt hǫnd

Betydning og bruk

 1. kroppsdel ytterst på arm, med fingre som blant annet kan gripe og holde
  Eksempel
  • ha små hender;
  • vaske hendene;
  • gripe noe med hånden;
  • ha hendene på ryggen;
  • stå på hendene;
  • klappe i hendene;
  • vri sine hender
 2. brukt i uttrykk for hilsen, overenskomst eller lignende
  Eksempel
  • takke i hånden;
  • ta noen i hånden
 3. brukt i uttrykk for arbeid, virksomhet, medvirkning eller lignende
  Eksempel
  • ikke løfte en hånd for å hjelpe;
  • ikke ta sin hånd i noen ting;
  • vi kan vente flere bøker fra hans hånd;
  • skaffe arbeid til alle ledige hender
 4. brukt i uttrykk for eiendom, forvaring, makt, vern eller lignende
  Eksempel
  • ha mange penger mellom hendene;
  • samle makten på få hender;
  • være i trygge hender;
  • det står i Guds hånd
 5. side, kant, plassering i forhold til en person
  Eksempel
  • det tredje huset på venstre hånd;
  • sitte ved Guds høyre hånd
 6. samling av kort som en spiller får utdelt i kortspill
  Eksempel
  • sitte med en god hånd
 7. Eksempel
  • ha en leselig hånd

Faste uttrykk

 • bære noen på hendene
  verne noen mot alt vondt og ubehagelig;
  forkjæle
 • dø for egen hånd
  begå selvmord
 • falle i hendene på noen
  komme i noens besittelse;
  komme i noens makt
  • være redd for at våpnene kan falle i hendene på terrorister
 • for hånden
  tilgjengelig
  • bruke de ingrediensene en har for hånden
 • for hånd
  med hånden eller hendene;
  manuelt
  • vaske opp for hånd;
  • skrive for hånd
 • fra første hånd
  direkte fra opphavsperson eller kilde;
  jamfør førstehånds
 • frie hender
  full handlingsfrihet
  • de fikk frie hender til å gjennomføre reformen
 • få noe fra hånden
  fullføre noe;
  bli ferdig med noe
  • få arbeidet fra hånden
 • gi noen en hånd
  hjelpe noen
 • gni seg i hendene
  være godt tilfreds, ofte av egoistiske grunner
 • gode kort på hånden
  gode argumenter, kvalifikasjoner eller lignende som gjør at en stiller sterkt
 • gripe med begge hender
  ta imot med iver
  • hun grep sjansen med begge hender
 • gå hånd i hånd
  • gå og leie hverandre
  • gå for seg samtidig;
   utvikle seg parallelt
   • ulikhet og ufrihet går hånd i hånd
 • gå noen til hånde
  assistere noen
 • ha en heldig hånd med
  utføre noe på en god måte
 • ha hendene fulle
  ha mye å gjøre;
  være travel
 • ha noe på hånden
  ha forkjøpsrett til noe (i en viss tid)
 • ha rene hender
  være uskyldig
 • holde sin hånd over
  beskytte
 • i første hånd
  i begynnelsen;
  i første omgang
 • i hende
  i noens besittelse
  • få rapporten i hende;
  • svaret må være oss i hende innen fredag
 • ikke se hånden foran seg
  ikke se noe som helst
 • legge hånd på
  øve fysisk vold mot
 • legge siste hånd på noe
  avslutte noe
  • legge siste hånd på verket
 • lett på hånden
  som gjør noe forsiktig og nøyaktig
 • leve fra hånd til munn
  leve på en måte så en bare har akkurat nok til å klare seg
 • med hard hånd
  på en brutal måte
  • styre med hard hånd
 • med hånden på hjertet
  for å være helt ærlig
 • med livet i hendene
  med fare for når som helst å miste livet
 • med rund hånd
  rikelig, raust
  • dele ut ros med rund hånd
 • med to tomme hender
  uten noen ting;
  på bar bakke
  • hun begynte med to tomme hender og arbeidet seg opp
 • med våpen i hånd
  med våpenmakt
  • kjempe mot hverandre med våpen i hånd
 • på andre hender
  hos andre eiere
  • aksjene havnet på andre hender
 • på egen hånd
  uten hjelp fra andre;
  for seg selv;
  selvstendig
  • greie seg på egen hånd
 • sitte med hendene i fanget
  ikke gjøre noe;
  ikke gripe inn
  • sitte med hendene i fanget og overlate ansvaret til andre
 • slå hånden av noen
  svikte noen ved å avslå hjelp, bryte et vennskap eller lignende
 • ta hånd om
  ta seg av
  • ta hånd om barna;
  • ta hånd om situasjonen
 • være noens høyre hånd
  være en uunnværlig medarbeider for noen
  • kongens høyre hånd