Artikkelside

Bokmålsordboka

gymnas

substantiv intetkjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
entallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
et gymnasgymnasetgymnasgymnasergymnasagymnasene

Uttale

gymnaˊs

Opphav

gjennom latin; fra gresk gymnasion ‘idrettsplass’

Betydning og bruk

  1. før 1974: videregående, linjedelt allmennskole som førte fram til examen artium;
  2. i det gamle Hellas: offentlig idrettsplass utenfor byen;
    sted der unge menn drev legemsøvelser og etter hvert også fikk intellektuell utdanning