Artikkelside

Bokmålsordboka

geometrisk

adjektiv
Bøyingstabell for dette adjektivet
entallflertall
hankjønn /
hunkjønn
intetkjønnbestemt form
geometriskgeometriskgeometriskegeometriske

Betydning og bruk

som gjelder geometri

Faste uttrykk

  • geometrisk rekke
    tallrekke der forholdet mellom hvert ledd og det foregående er konstant;
    til forskjell fra aritmetisk rekke
  • geometrisk sted
    samlingen av alle punkter som oppfyller et visst krav