Revisjonsprosjektet

Det pågår for tiden et omfattende arbeid med å oppdatere innholdet i Bokmålsordboka og Nynorskordboka. I perioden 2018–2024 går en gruppe redaktører gjennom begge ordbøkene fra a til å. De viktigste oppgavene er å få inn nye ord og betydninger, passe på at innholdet er i tråd med dagens språkbruk, og gjøre utvalget av ord likere i de to ordbøkene. Mer informasjon finner du på nettsiden til Revisjonsprosjektet.

Nåværende redaksjon for Bokmålsordboka og Nynorskordboka:

 • Anne Engø, redaktør 2018–2024
 • Marita Kristiansen, redaktør 2020–2021
 • Gunn Inger Lyse, redaktør 2018–2024
 • Mikkel Ekeland Paulsen, stipendiat 2019–2023
 • Margunn Rauset, prosjektleder 2018–2024
 • Kjersti Sørum Mjelde, stipendiat 2024–2028
 • Bente Selback, redaktør 2018–2024
 • Kari-Anne Selvik, redaktør 2018–2024
 • Klara Sjo, redaktør 2020–2024
 • Marie Lund Stokka, redaktør 2020
 • Terje Svardal, redaktør ved Språksamlingene

Kvalitetskontrollører i Språkrådet:

 • Sturla Berg-Olsen, seniorrådgiver
 • Knut E. Karlsen, seniorrådgiver
 • Dagfinn Rødningen, seniorrådgiver
 • Ålov Runde, seniorrådgiver

Denne siden har blitt utformet av utviklere på IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen og Språksamlingane:

 • Sawrav Chowdhury, overingeniør, IT-avdelingen
 • Henrik Askjer, overingeniør, Språksamlingene
 • Eirik T. Gullaksen, overingeniør, IT-avdelingen
 • Paul Meurer, senioringeniør, Språksamlingane
 • Silje Scholl, avdelingsingeniør, IT-avdelingen 2022
 • Nils Øverås, overingeniør, IT-avdelingen
 • Ole Voldsæter, overingeniør, IT-avdelingen 2019–2021

Netlife har gjennomført brukerundersøkelser og utarbeidet designskisser til ordbøkene.no.