Opphavsrett

Innholdet i Bokmålsordboka og Nynorskordboka er beskyttet av opphavsrett, jf. lov om opphavsrett til åndsverk, men det er åpent tilgjengelig for nedlastning og fri bruk i samsvar med lisensen CC-BY 4.0. Du må oppgi korrekt kreditering og indikere om endringer har blitt gjort.

Informasjonen i bøyingstabellene i Bokmålsordboka og Nynorskordboka er hentet fra Norsk ordbank. Ordbanken er en leksikalsk database for bokmål og nynorsk med informasjon om ordklasse og normert bøying for langt flere ord enn de som er oppslagsord i standardordbøkene. Norsk ordbank ligger tilgjengelig for nedlasting hos Språkbanken ved Nasjonalbiblioteket under lisensen CC-BY 4.0.

Les mer om hvordan du kan sitere ordbøkene