Avansert søk

9 treff

Bokmålsordboka 5 oppslagsord

sabotere

verb

Opphav

fra fransk ‘arbeide tregt, med ulyst’, av sabot ‘tresko, hemsko’, egentlig ‘ødelegge ved treskotramp’

Betydning og bruk

forhale, unnlate å gjøre eller følge opp noe;
drive sabotasje
Eksempel
  • alle de ansatte saboterer de nye bestemmelsene;
  • styret saboterte hele saken

fallskjermjeger

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

soldat som er trent opp til å slippes ut i fallskjerm, særlig bak fiendens linjer for å spionere eller sabotere;

fallskjermsoldat

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

soldat som er trent opp til å slippes ut i fallskjerm, særlig bak fiendens linjer for å spionere eller sabotere;

sabotasje

substantiv hankjønn

Opphav

fra fransk; se sabotere

Betydning og bruk

kampmetode ved arbeidskonflikter, under okkupasjon eller overfor fiende i krig som består i å hindre produksjon og skape kaos og vansker ved for eksempel å sette ned arbeidstempoet eller ødelegge produkter, produksjonsmidler, kommunikasjoner, bygninger og lignende
Eksempel
  • utføre, drive, øve sabotasje

foretakende, foretagende

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

Eksempel
  • et dristig foretakende;
  • sabotere foretakendet;
  • lykkes med sine foretakender

Nynorskordboka 4 oppslagsord

sabotere

sabotera

verb

Opphav

frå fransk ‘arbeide tregt, med ulyst’ av sabot ‘tresko, bremse’; eigenleg ‘øydeleggje med treskotramp’

Tyding og bruk

drive sabotasje;
forhale, la vere å gjere eller la vere å føre noko vidare
Døme
  • sabotere dei nye pålegga;
  • styret saboterte heile saka

fallskjermjeger

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

soldat som er trena opp til å bli sleppt ut i fallskjerm, særleg bak fiendelinjene for å spionere eller sabotere;

fallskjermsoldat

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

soldat som er trena opp til å bli sleppt ut i fallskjerm, særleg bak fiendelinjene for å spionere eller sabotere;

sabotasje

substantiv hankjønn

Opphav

av sabotere

Tyding og bruk

kampmetode ved arbeidskonfliktar, under okkupasjon eller mot ein fiende i krig, som går ut på å hindre produksjonen og skape kaos og vanskar med til dømes å setje ned arbeidstempoet, øydeleggje produkt, produksjonsmiddel, kommunikasjonar, bygningar og liknande;
det å gå utanom eller ikkje rette seg etter eit påbod
Døme
  • drive, utføre sabotasje