Avansert søk

10 treff

Bokmålsordboka 5 oppslagsord

gulsott

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Betydning og bruk

symptom på sykdom på grunn av at gallen går i blodet og gjør huden gul;
jamfør hepatitt

lyskasse

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Opphav

av lys (1

Betydning og bruk

 1. kasse med gjennomskinnelige vegger og innlagt lys
  Eksempel
  • lyskassa med logoen henger over døra
 2. kuvøse med lys, brukt i behandling av gulsott
 3. åpent parti foran et vindu som helt eller delvis ligger under bakkenivå

hepatitt

substantiv hankjønn

Opphav

av gresk hepar ‘lever’

Betydning og bruk

Eksempel
 • smittsom hepatitt;
 • hepatitt som leder til gulsott;
 • han har fått hepatitt B

gulfeber

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

farlig tropisk infeksjonssykdom som kan gi gulsott

sott

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Opphav

norrønt sótt; beslektet med syk

Betydning og bruk

hard (ofte dødelig) sykdom
Eksempel
 • farsott, gulsott, vatersott

Nynorskordboka 5 oppslagsord

gulsott

substantiv hokjønn

Tyding og bruk

symptom på sjukdom på grunn av at gallen går i blodet og gjer huda gul;
jamfør hepatitt

lyskasse, ljoskasse

substantiv hankjønn eller hokjønn

Opphav

av lys (1

Tyding og bruk

 1. kasse med gjennomskinlege vegger og innlagt lys
  Døme
  • lyskassa med logoen heng over døra
 2. kuvøse med lys, brukt i behandling av gulsott
 3. ope parti framfor eit vindauge som heilt eller delvis ligg lågare enn marka

hepatitt

substantiv hankjønn

Opphav

av gresk hepar ‘lever’

Tyding og bruk

Døme
 • smittsam hepatitt;
 • kronisk hepatitt;
 • hepatitt kan føre til gulsott;
 • ho fekk hepatitt A

gulfeber

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

farleg tropisk infeksjonssjukdom som kan gje gulsott

sott

substantiv hokjønn

Opphav

norrønt sótt; samanheng med sjuk

Tyding og bruk

(ofte dødeleg) sjukdom
Døme
 • farsott;
 • gulsott;
 • vatersott