Avansert søk

12 treff

Bokmålsordboka 7 oppslagsord

grossist

substantiv hankjønn

Opphav

fra tysk; av fransk gros ‘stor’

Betydning og bruk

 1. person eller virksomhet som kjøper inn store partier varer fra produsent eller importør og selger videre til detaljist
 2. i overført betydning: person som har eller får store mengder av noe
  Eksempel
  • hun er en grossist i styreverv

grosserer

substantiv hankjønn

Opphav

gjennom eldre tysk; fra eldre fransk marchand grossier ‘storkjøpmann’

Betydning og bruk

om eldre forhold: kjøpmann som handler i store partier;
jamfør grossist

grossistfirma

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

messe 2

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Opphav

opprinnelig ‘om marked i forbindelse med messe’

Betydning og bruk

kjøpstevne, særlig med tanke på salg til grossist;

selge inn

Betydning og bruk

selge til grossist, forhandler, formidler, som produktet er nytt for;
lansere på et marked;
Se: selge

selge

verb

Opphav

norrønt selja

Betydning og bruk

 1. overdra mot betaling, avhende
  Eksempel
  • ha noe å selge;
  • selge gården sin;
  • varen selger godt, dårligdet blir solgt mye, lite av den;
  • oppdager de meg, er jeg solgtferdig, fortapt
 2. gi avkall på sin overbevisning, sine idealer mot materielle fordeler
  Eksempel
  • selge sin politiske overbevisning
 3. refleksivt:
  Eksempel
  • selge seg selv

Faste uttrykk

 • selge inn
  selge til grossist, forhandler, formidler, som produktet er nytt for;
  lansere på et marked
 • selge seg dyrt
  gjøre tapper motstand
 • selge seg til fienden
  også i overført betydning: gå i fiendens tjeneste mot betaling
 • selge ut
  kvitte seg med (til nedsatt pris)

detaljist

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

kjøpmann som driver detaljhandel;
til forskjell fra grossist

Nynorskordboka 5 oppslagsord

grossist

substantiv hankjønn

Opphav

frå tysk; av fransk gros ‘stor’

Tyding og bruk

 1. person eller verksemd som kjøper inn store parti varer frå produsent eller importør og sel vidare til detaljist
 2. i overført tyding: person som har eller får store mengder av noko
  Døme
  • han er grossist i gode unnskyldningar

grosserar

substantiv hankjønn

Opphav

frå eldre fransk (marchand) grossier ‘stor(kjøpmann)'

Tyding og bruk

om eldre forhold: kjøpmann som handlar i store parti varer;
jamfør grossist

grossistfirma

substantiv inkjekjønn

Tyding og bruk

messe 2

substantiv hokjønn

Opphav

opphavleg ‘marknad i samband med messe’

Tyding og bruk

handelsstemne, særleg med tanke på sal til grossist;

detaljist

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

person som driv detaljhandel;
til skilnad frå grossist