Avansert søk

Eitt treff

Bokmålsordboka 20288 oppslagsord

en 1

pronomen

Opphav

trolig etter lavtysk; av en (2

Betydning og bruk

 1. noen, en viss
  Eksempel
  • det var en som spurte etter deg
 2. Eksempel
  • en kan aldri vite;
  • en ble enig om å utsette saken;
  • en skal ikke tro alt en hører

en 2, én

determinativ kvantor

Opphav

norrønt einn, ein, eitt

Betydning og bruk

grunntallet 1;
det første tallet i tallrekken
Eksempel
 • en og en er to;
 • ikke én torde gripe inn;
 • det fins mer enn én måte å gjøre det på;
 • én etter én;
 • ikke en av tusen;
 • kan jeg få én kake til?
 • ett av to;
 • ett er sikkert

Faste uttrykk

 • alt i ett
  • stadig
   • han så bak seg alt i ett
  • samling av flere opplysninger, funksjoner eller lignende
   • i denne læreboka finner du alt i ett om dette emnet
 • bli nummer én
  bli best;
  vinne
 • en eller annen
  noe eller noen;
  en viss
  • på en eller annen måte;
  • gi boka til en eller annen;
  • på et eller annet sted
 • en og annen
  noen (få)
 • et og annet
  mangt, ymse
  • de skjønte et og annet;
  • vi har et og annet å snakke om
 • ett å gjøre
  én utvei eller løsning som må velges
  • de har ett å gjøre;
  • her er det bare ett å gjøre
 • gå i ett
  • flyte sammen
   • gå i ett med omgivelsene
  • holde på uten stans
   • kjeften hans går i ett
 • hver og en
  både den ene og den andre;
  alle
 • i ett kjør
  uten stans
  • det har gått i ett kjør i hele dag
 • i ett og alt
  fullstendig, på alle måter
  • vi to er enige i ett og alt
 • i ett vekk
  stadig
 • med ett
  plutselig
 • med én gang
  straks
 • på en, to, tre
  svært fort;
  på et øyeblikk
  • være ferdig på en, to, tre;
  • det er ikke gjort på en, to, tre
 • under ett
  samlet
  • det var en jevn kamp sett under ett

en 3

determinativ kvantor

Opphav

samme opphav som en (2

Betydning og bruk

brukt til å nevne et enkelt individ, eksemplar eller lignende
Eksempel
 • ei geit, en katt og et esel;
 • et langt, hvitt hus;
 • løpe som en gal;
 • en ny Ibsen;
 • jeg leter etter en lege

en 4

adverb

Opphav

samme opphav som en (2

Betydning og bruk

Eksempel
 • en tre timers tid;
 • for en sju, åtte år siden

ene 3

verb

Opphav

jamfør tysk einen; av en (2

Betydning og bruk

gjøre enige;
forene;
jamfør enes
Eksempel
 • nemnda klarte ikke å ene partene

hell 1

substantiv intetkjønn

Opphav

fra dansk, jamfør norrønt heill ‘varsel, lykke’; beslektet med hel (1

Betydning og bruk

 1. Eksempel
  • hell og lykke følge deg!
  • ha hellet med seg;
  • sitte i hell i kortspill;
  • hun har med hell forsøkt seg i politikken;
  • prøve seg på noe uten hell
 2. Eksempel
  • det var et hell at jeg traff deg nå

Faste uttrykk

 • hell i uhell
  heldig hendelse eller omstendighet som demper virkningen av en ugunstig hendelse
 • til alt hell
  heldigvis
  • til alt hell kom ingen til skade i kollisjonen

hell i uhell

Betydning og bruk

heldig hendelse eller omstendighet som demper virkningen av en ugunstig hendelse;
Se: hell, uhell

artikkel

substantiv hankjønn

Uttale

artikˊkel

Opphav

av latin diminutiv av artus ‘ledd’

Betydning og bruk

 1. selvstendig stykke, utgreiing i en avis, tidsskrift eller oppslagsverk
  Eksempel
  • en artikkel om Bulgaria
 2. (handels)vare, vareslag
  Eksempel
  • en butikk med et mangfold av artikler
 3. stykke, paragraf i en lov(bok) eller lignende
  Eksempel
  • vise til en artikkel i kjøpsloven;
  • første artikkel i trosbekjennelsen
 4. trykklett småord som knyttes til substantiv for å vise kjønn, tall og bestemthet;
  Eksempel
  • artiklene ‘ei’, ‘en’ og ‘et’ står foran substantiv i ubestemt form, for eksempel ‘et bord’;
  • artiklene ‘den, det’ og ‘de’ står foran adjektiv og substantiv i bestemt form, for eksempel ‘det store huset’

egoistisk

adjektiv

Betydning og bruk

som tenker mest på seg selv (eller vitner om en slik tilbøyelighet);
egenkjær, selvisk
Eksempel
 • ikke vær så egoistisk!
 • et egoistisk ønske;
 • egoistiske motiver
 • brukt som adverb:
  • opptre egoistisk

film

substantiv hankjønn

Opphav

fra engelsk ‘hinne’

Betydning og bruk

 1. fortellende eller beskrivende verk sammensatt av en serie bilder som gir illusjon av bevegelse, vanligvis med lyd
  Eksempel
  • spille inn en film;
  • filmen går på Sentrum kino;
  • en film av Fellini;
  • sånt skjer bare på film
 2. Eksempel
  • film og teater;
  • norsk film;
  • filmens historie;
  • han vet mye om film
 3. remse av lysømfintlig materiale til opptak av bilder
  Eksempel
  • framkalle en film;
  • skifte film
 4. Eksempel
  • en beskyttende film

Faste uttrykk

 • gå til filmen
  bli filmarbeider, særlig filmskuespiller
 • sakte film