Artikkelside

Nynorskordboka

type 1

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein typetypentypartypane

Opphav

gresk typos ‘slag, preg (på mynt)’ av typtein ‘slå’

Tyding og bruk

 1. bestemt slag, art, kategori, utgåve, variant (av fleire individ, ting, fenomen eller liknande);
  einskild representant for art, kategori osv.
  Døme
  • blodtype;
  • flytype;
  • genotype;
  • mennesketype;
  • skrifttype;
  • vevstype;
  • ein ny type syklar;
  • alle typar (av) ost;
  • ski av gammal, vanleg, moderne type;
  • folk av typen «eg veit best»;
  • den typen folk liker eg ikkje;
  • han er typen på ein vellykka forretningsmannein typisk;
  • skape typar i diktverksærmerkte personar;
  • eventyra har gjerne typarsærmerkte og forenkla personar
 2. Døme
  • han er ein artig, underleg type;
  • kva heiter typen ho er saman med?
  • nokre skumle typar
 3. (avtrykk av) støypt eller utskoren bokstav eller anna teikn til å prente av på papir eller liknande
  Døme
  • skifte typar i skrivemaskinen, setjemaskinen;
  • skrift i store, små, feite, vanlege typar

Faste uttrykk

 • ikkje min type
  ikkje etter min smak (særleg med tanke på kjærleiksforhold)
 • litt av ein type
  særprega, fargerik karakter