Artikkelside

Nynorskordboka

sprengstoff

substantiv inkjekjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
eit spreng­stoffspreng­stoffetspreng­stoffspreng­stoffa

Tyding og bruk

emne, stoff, to som etter ytre påverknad kan lage store gassmengder på svært stutt tid
Døme
  • eit sprengstoff kan vere kjemisk, kjernefysisk el. mekanisk;
  • køyretøy som transporterer sprengstoff, skal føre raudt flagg
  • i overført tyding: ømtolig emne
    • det var ein god del politisk sprengstoff i dette framlegget