Artikkelside

Nynorskordboka

sam-

prefiks

Opphav

norrønt sam-; samanheng med same (3

Tyding og bruk

brukt til å merkje ut eit hopehav eller at noko er einslaga eller identisk; til dømes samarbeid, samkjensle og samnemnar