Artikkelside

Nynorskordboka

parallelltoneart

substantiv hankjønn eller hokjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
kjønneintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
hankjønnein parallell­toneartparallell­toneartenparallell­toneartarparallell­toneartane
hokjønnei parallell­toneartparallell­toneartaparallell­tonearterparallell­toneartene

Tyding og bruk

molltoneart med same forteikn som ei durtoneart eller omvendt, til dømes d-moll og F-dur