Artikkelside

Nynorskordboka

lån 1

substantiv hokjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ei lånlånalånerlånene

Opphav

norrønt lǫn ‘dunge’, jamfør færøysk lon ‘lang bygning’

Tyding og bruk

  1. oppstabla hop av stokkar, kornband eller liknande
  2. lang (løe)bygning
  3. langstrekt våningshus med fleire rom og med meir enn éin etasje