Artikkelside

Nynorskordboka

lag

substantiv inkjekjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
eit laglagetlaglaga

Opphav

norrønt lag; samanheng med leggje

Tyding og bruk

 1. masse som er spreidd utover, oppå eller mellom noko;
  dekke, belegg
  Døme
  • eit tynt lag måling;
  • eit lag med krem;
  • vere dekt av eit lag med støv
 2. kvar av fleire flate einingar som ligg ovanpå eller utanpå kvarandre;
  sjikt
  Døme
  • ei blautkake med tre lag;
  • leggje veden i fleire lag;
  • ha på seg mange lag med klede
 3. sosial gruppe i eit samfunn;
  Døme
  • studentar frå høgare sosiale lag;
  • møte menneske frå alle lag i samfunnet
 4. krins av menneske i eit område som høyrer saman
 5. sosialt samvær;
  samkome, fest, selskap
  Døme
  • vere i godt lag;
  • takk for laget!
  • halde nokon med lag;
  • halde lag for nokon
 6. flokk som arbeider saman;
  organisasjon, samskipnad, klubb
 7. gruppe som deltek i konkurransar som ei eining
  Døme
  • det beste laget vann
 8. måte å fare fram mot nokon på;
  (god) måte å gjere noko på;
  Døme
  • ha godt lag med noko;
  • ha lag med ungar
 9. med preposisjonen i og adjektiv i superlativ: i litt for høg grad av det som adjektivet nemner
  Døme
  • i meste laget;
  • i minste laget;
  • boka er i lengste laget;
  • klokka sju er i tidlegaste laget;
  • løna var i knappaste laget
 10. ibuande eigenskap;
  veremåte;
  tendens
  Døme
  • ha eit underleg lag med auga;
  • ha lag til å leggje på seg
 11. Døme
  • vere i godt lag

Faste uttrykk

 • dei breie laga
  den store mengda av folk;
  massane;
  folk flest
  • dei breie laga av folket
 • det glatte lag
  sterk kritikk;
  utskjelling
  • journalistane fekk det glatte lag etter publiseringa av saka;
  • eg vart sint og gav han det glatte lag
 • gjere nokon til lags
  føye seg etter nokon;
  tilfredsstille nokon
 • ha eit ord med i laget
  vere med og avgjere
 • halde noko ved lag
  syte for at noko er uendra eller i stand
  • halde kollektivtrafikken ved lag
 • midt i laget
  middels
 • skilje lag
  gå frå kvarandre
 • spele på lag
  samarbeide
 • stå ved lag
  halde seg uendra;
  vare ved;
  gjelde
  • tilbodet står ved lag
 • ute av lage
  ikkje som vanleg;
  i ulage
  • eg er ute av lage