Artikkelside

Nynorskordboka

B 1, b 1

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein bb-enb-arb-ane
ein BB-enB-arB-ane

Tyding og bruk

 1. Døme
  • liten b;
  • stor B;
  • B er andre bokstaven i alfabetet
 2. (note (2, 1) for ein) tone (2, 1) som er eit halvt steg lågare enn h;
  jamfør B-dur og h-moll
 3. i noteskrift: forteikn (2) som gjer den noten det står framfor, eit halvt steg lågare;
 4. merke på noko som kjem som nummer to
  Døme
  • oppgang B;
  • del B
 5. nest beste karakter (4) ved høgskular og universitet (på ein skala frå A til F)
  Døme
  • han fekk B på eksamen