Artikkelside

Nynorskordboka

heilsleg

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
heilslegheilslegheilslegeheilslege
Bøyningstabell for dette adjektivet (gradbøyning)
gradbøying
komparativsuperlativ
ubunden form
superlativ
bunden form
heilslegareheilslegastheilslegaste

Tyding og bruk

som har med alle delar og i godt samspel;
Døme
  • gje ei heilsleg skildring av stoda;
  • ei heilsleg ordbok over norsk måltilfang;
  • eit heilsleg kunstverk;
  • eit heilsleg kultursyn og livssyn