Artikkelside

Nynorskordboka

generere

generera

verb
Bøyningstabell for dette verbet
infinitivpresenspreteritumpresens perfektumimperativ
å genereraå genereregenererergenerertehar generertgenerer!
Bøyningstabell for dette verbet (partisippformer)
perfektum partisipppresens partisipp
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden formfleirtal
generert + substantivgenerert + substantivden/det genererte + substantivgenererte + substantivgenererande

Opphav

frå latin ‘avle’; av genus

Tyding og bruk