Artikkelside

Nynorskordboka

-full

substantiv hankjønn eller hokjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
kjønneintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
hankjønnein -full-fullen-fullar-fullane
hokjønnei -full-fulla-fuller-fullene

Tyding og bruk

i tydinga ‘mengd av det som førsteleddet rømmer’ og med kjønn etter førsteleddet; såleis til dømes handfull, skeifull og munnfull