Artikkelside

Nynorskordboka

framtidsvisjon

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein framtids­visjonframtids­visjonenframtids­visjonarframtids­visjonane

Tyding og bruk

  1. plan for eller førestilling om framtida
    Døme
    • kostnadssida bør fram når framtidsvisjonane blir presenterte
  2. kunstnarleg framstilling av eit tenkt samfunn
    Døme
    • ein dyster framtidsvisjon der klimatiske endringar har gjort det vanskeleg å bu på jorda