Artikkelside

Nynorskordboka

analyse

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein analyseanalysenanalysaranalysane

Uttale

analyˋse

Opphav

gjennom latin; frå gresk analysis ‘oppløysing’

Tyding og bruk

 1. (metode som går ut på) det å dele, løyse opp ein heilskap (stoffmasse, tankesamanheng) i mindre einingar eller delar (og forstå samanhengen mellom dei);
  motsett syntese (1)
  Døme
  • kjemisk analyse;
  • litterær analyse
 2. granskingsarbeid, avhandling der analyse (1) er brukt som metode
  Døme
  • lage ein analyse av stoda i varehandelen;
  • boka er ein analyse av målstriden