Artikkelside

Nynorskordboka

føre-var-

i samansetning

Tyding og bruk

førsteledd som uttrykkjer at det er betre å vere varsam eller førebu seg godt på førehand enn å bøte på noko etterpå;