Artikkelside

Nynorskordboka

CO2-nøytral

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
CO2-nøytralCO2-nøytraltCO2-nøytraleCO2-nøytrale

Opphav

av CO2 (1

Tyding og bruk

som korkje aukar eller minskar mengda av karbondioksid i atmosfæren, ved at mengda CO2-utslepp svarer til mengda CO2 som blir bunden opp (i same prosess eller krinsløp)
Døme
  • CO2-nøytralt drivstoff