Artikkelside

Bokmålsordboka

-log

substantiv hankjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
entallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
en -log-logen-loger-logene

Opphav

fra gresk , av logos ‘ord, tale, fornuft’

Betydning og bruk

  1. suffiks i betegnelse for person som har (vitenskapelig) utdanning i et bestemt fag;
    jamfør -logi;
    i ord som antropolog, psykolog og teolog
  2. suffiks i betegnelse for en bestemt type tale, samtale eller skriftstykke;
    i ord som dialog, epilog og nekrolog