Artikkelside

Bokmålsordboka

gjære 3

verb
Bøyingstabell for dette verbet
infinitivpresenspreteritumpresens perfektumimperativ
å gjæregjærergjærahar gjæragjær!
gjærethar gjæret
gjærtehar gjært
Bøyingstabell for dette verbet (partisippformer)
perfektum partisipppresens partisipp
hankjønn /
hunkjønn
intetkjønnbestemt formflertall
gjæra + substantivgjæra + substantivden/det gjæra + substantivgjæra + substantivgjærende
gjæret + substantivgjæret + substantivden/det gjærede + substantivgjærede + substantiv
den/det gjærete + substantivgjærete + substantiv
gjært + substantivgjært + substantivden/det gjærte + substantivgjærte + substantiv

Opphav

av tysk gehren

Betydning og bruk

i snekring: føre endene av bord eller lister sammen i skråsnitt slik at de møtes i en vinkel