Artikkelside

Bokmålsordboka

fysisk

adjektiv
Bøyingstabell for dette adjektivet
entallflertall
hankjønn /
hunkjønn
intetkjønnbestemt form
fysiskfysiskfysiskefysiske

Opphav

av gresk physikos; jamfør fysikk

Betydning og bruk

 1. som gjelder fysikk (1)
  Eksempel
  • fysisk laboratorium;
  • fysiske forsøk
 2. som gjelder eller samsvarer med naturlovene
  Eksempel
  • fysiske lover
 3. som kan oppfattes med sansene
  Eksempel
  • være fysisk til stede;
  • bli kjent med nye fysiske omgivelser;
  • møte en fysisk hindring;
  • foretrekke fysiske møter framfor digitale
 4. som gjelder menneskekroppen og kroppsfunksjonene;
  Eksempel
  • fysisk avstand;
  • fysisk nærhet;
  • fysisk og psykisk helse;
  • være i god fysisk form;
  • være utsatt for fysisk vold;
  • bli påført smerte og fysiske påkjenninger;
  • legge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv;
  • spredning av skabb skjer ved fysisk kontakt
  • brukt som adverb
   • møtes fysisk;
   • en fysisk krevende jobb

Faste uttrykk

 • fysisk arbeid
  kroppsarbeid
  • de sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
 • fysisk fostring
  trening, oppbygging av kroppen
  • belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
 • fysisk geografi
  lære om form på og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda
 • fysisk person
  i jus: person i vanlig forstand;
  til forskjell fra juridisk person
 • fysisk umulig
  imot naturlovene;
  helt umulig
  • det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig