Artikkelside

Bokmålsordboka

fri 2

adjektiv
Bøyingstabell for dette adjektivet
entallflertall
hankjønn /
hunkjønn
intetkjønnbestemt form
frifrittfriefrie
Bøyingstabell for dette adjektivet (gradbøying)
gradbøying
komparativsuperlativ
ubestemt form
superlativ
bestemt form
frierefriestfrieste

Opphav

av lavtysk vri

Betydning og bruk

 1. om person, stat eller styre: som har eller gir fulle politiske rettigheter
  Eksempel
  • frie borgere;
  • ha en fri forfatning;
  • den frie verden;
  • frie valg
 2. politisk selvstyrt;
  uavhengig
  Eksempel
  • et fritt land;
  • et fritt folk;
  • den frie presse
 3. vernet av loven;
  trygg for angrep
  Eksempel
  • fritt leide
 4. ikke i fangenskap eller innesperret
  • brukt som adverb
   • bli satt fri;
   • slipp fangene fri
 5. uten stengsel eller hinder (for ferdsel, bevegelse, sikt eller lignende)
  Eksempel
  • fritt armslag;
  • fritt farvann;
  • fri bane;
  • fritt løp;
  • i Guds frie natur
  • brukt som adverb
   • kunne puste fritt;
   • gården ligger høyt og fritt til
 6. ikke kontrollert eller regulert (av det offentlige);
  tillatt for alle;
  allmenn, åpen
  Eksempel
  • fri konkurranse;
  • det frie marked;
  • fri adgang;
  • fritt fiske;
  • ordet er fritt
 7. ikke strengt bundet til regler, mønster, forbilder eller lignende;
  Eksempel
  • fri rytme;
  • fri oppdragelse;
  • et fritt studium;
  • fri kjærlighet;
  • fri fantasi
  • brukt som adverb
   • fritt oversatt fra tysk
 8. upåvirket av andre hensyn;
  Eksempel
  • av fri vilje;
  • ha fritt valg;
  • handle på fritt grunnlag
  • brukt som adverb
   • stå fritt til å velge;
   • stille noen fritt;
   • utvikle seg fritt
 9. uten særlig tvang, restriksjoner eller lignende
  Eksempel
  • leve et fritt liv
  • brukt som adverb
   • ha det fritt på jobben
 10. løsrevet fra bånd, plikter, ansvar og lignende
  Eksempel
  • kjenne seg fri som fuglen;
  • være fri og frank
 11. trygg, åpen og direkte;
  Eksempel
  • føre et fritt språk;
  • ha et fritt blikk på noe;
  • være fri av seg;
  • får jeg være så fri å …
  • brukt som adverb
   • snakke fritt ut
 12. som har (midlertidig) fritak fra arbeid, skole eller andre plikter;
  fritatt, unntatt
  Eksempel
  • ta seg fri;
  • be seg fri;
  • ha fri fra jobben;
  • slippe fri fra militæret
 13. spart for;
  Eksempel
  • fri for angst;
  • være fri for bekymringer;
  • bli fri forkjølelsen
 14. ikke skyldig eller innblandet;
  jamfør frikjenne
  Eksempel
  • dømme noen fri
 15. som er uten;
  Eksempel
  • det er fritt for mus;
  • veien er fri for snø
 16. brukt som etterledd i sammensetninger: uten fare for;
  sikker, trygg
 17. Eksempel
  • ha fri telefon;
  • fri rettshjelp;
  • fri kost og losji
  • brukt som adverb
   • få pakken fritt tilsendt
 18. i fysikk og kjemi: som ikke er bundet til noe, ikke inngår i en forbindelse
  Eksempel
  • fri energi;
  • frie elektroner

Faste uttrykk

 • det er ikke fritt for
  en kan ikke nekte for
  • det var ikke fritt for at han felte en tåre
 • frie hender
  full handlingsfrihet
  • de fikk frie hender til å gjennomføre reformen
 • fritt fall
  • fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand
  • rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
   • oljeprisen er i fritt fall
 • gå fri
  slippe straff;
  slippe unna
 • ha ryggen fri
  være sikret retrettmulighet
 • i det fri
  utendørs
  • piknik i det fri
 • ikke være fri for
  måtte erkjenne at noen er eller gjør det som er nevnt
  • han er ikke fri for å stjele