Artikkelside

Bokmålsordboka

-an 2

substantiv intetkjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
entallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
et -an-anet-an-ana

Opphav

av latin -anus

Betydning og bruk

suffiks brukt i systematiske navn på alkaner;
i ord som metan og etan