Artikkelside

Bokmålsordboka

føre-var-tiltak

substantiv intetkjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
entallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
et føre-var-tiltakføre-var-tiltaketføre-var-tiltakføre-var-tiltakaføre-var-tiltakene

Betydning og bruk

tiltak (1) som blir iverksatt på forhånd for å sikre at noe negativt ikke skjer;
Eksempel
  • evakueringen ble gjennomført som et føre-var-tiltak