Artikkelside

Bokmålsordboka

dom 1

substantiv hankjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
entallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
en domdommendommerdommene

Opphav

norrønt dómr, jamfør tysk tun og engelsk do ‘gjøre’; jamfør -dom

Betydning og bruk

 1. endelig avgjørelse av en rettssak
  Eksempel
  • avsi en dom;
  • fengsles uten lov og dom;
  • dommen lyder på to års fengsel;
  • anke en dom;
  • en mild dom
 2. kritisk bedømmelse, vurdering
  Eksempel
  • være hard i sin dom;
  • felle en dom over noen

Faste uttrykk

 • betinget dom
  eldre betegnelse på dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytelse;
  dom med fullbyrdingsutsettelse
 • i dyre dommer
  svært dyrt
 • komme opp til doms
  om sak i retten: være klar til domfelling
 • sette seg til doms over
  dømme, fordømme, kritisere
 • ubetinget dom
  dom som må sones
 • uten lov og dom
  uten rettergang
  • bli fenglet uten lov og dom