Nyttige språklenkjer

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med svartenesta til Språkrådet. Språkrådet har mange språkressursar samla under menyen Språkhjelp: Gå til skriveregler, praktisk grammatikk eller skriveråd.

Språksamlingane ved Universitetsbiblioteket i Bergen har ei rekkje språkressursar, mellom andre:

Andre kvalitetssikra og fritt tilgjengelege ordbøker:

  • Norsk Ordbok : Ordboka over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet
  • NAOB : Det Norske Akademis Ordbok: bokmål og riksmål frå tidleg 1800-tall fram til i dag
  • LEXIN : ordbøker for minoritetsspråklege elever i grunnskulen, vidaregåande og vaksenopplæring
  • Islex : ordbok frå islandsk til norsk (bokmål og nynorsk), svensk, dansk, færøysk og finsk
  • ordnet.dk : fleire danske ordbøker og korpus
  • svenska.se : fleire svenske ordbøker
  • sprotin.fo: fleire færøyske ordbøker
  • Giellatekno: portal med ordbøker for åtte samiske språk og ei rekkje andre språk
  • sanakirja.fi: fleire finske ordbøker